Skip to main content
  • 06 21 66 22 86

  • info@bedon.nl

 06 21 66 22 86    info@bedon.nl

BRL 6010

Procescertificering Legionellarisicoanalyses en -beheersplannen voor collectieve leidingwaterinstallaties

Wettelijk kader

In het drinkwaterbesluit is opgenomen dat eigenaren van een collectieve watervoorziening zorg voor moeten dragen dat voor deze voorziening een legionella-risicoanalyse moeten uitvoeren en op basis daarvan een beheersplan moeten hebben. In artikel 35 van het drinkwaterbesluit is aangeven welke installaties onder collectieve watervoorziening vallen. Heeft een eigenaar een installatie waarvoor een legionella-risicoanalyse moeten worden uitgevoerd en een beheersplan moet zijn, moet zij hiervoor een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf inschakelen.

Wil je als bedrijf jouw klanten helpen?

Wil je met jouw bedrijf legionella-risicoanalyse voor jouw klanten uitvoeren en een beheersplan opstellen, dan moet je als bedrijf beschikken over het BRL 6010 procescertificaat ‘Legionellarisicoanalyses en -beheersplannen voor collectieve leidingwaterinstallaties’.

Persoonlijk bedrijfsbegeleidingstraject

Wij kunnen helpen bij het opzetten van een kwaliteitssysteem en het behalen van het bedrijfscertificaat. Wij stellen in overleg een passend handboek op en bieden ondersteuning bij de implementatie van de procedures binnen het bedrijf.