Skip to main content
  • 06 21 66 22 86

  • info@bedon.nl

 06 21 66 22 86    info@bedon.nl

Kwaliteitszorg

ISO 9001

kwaliteitsmanagementsystemen

BRL 100

certificaat f-gassen voor ondernemingen

BRL 6000

ontwerpen en installeren van elektriciteits-, gas- en leidingwaterinstallaties

BRL 6000-21

ontwerpen en installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen en beheren van bodemenergiesystemen

BRL 6000-25 / K25000

ontwerpen, installeren en onderhouden van het gasverbrandingstoestel (CO certificering)

BRL-K14015

procescertificering Veiligheidsvoorzieningen van voorzieningen in gebouwen

BRL 6010

procescertificering Legionellarisicoanalyses en -beheersplannen voor collectieve leidingwaterinstallaties

STEK

bedrijfscertificering voor het uitvoeren van koeltechnische werkzaamheden

SCIOS

bedrijfscertificering voor het uitvoeren van inspecties en onderhoud van technische installaties

CCV-keurmerk BORG-E

alarminstallatie

CCV-keurmerk BMI

brandmeldinstallatie


Arbozorg

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Arbobeleid

BHV

Inrichting bedrijfshulpverlening (BHV)

NEN 3140 aanwijsbeleid

NEN 3140 aanwijsbeleid

VCA

VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers)

ISO 45001

managementsysteemnorm voor gezond en veilig werken

Safety Culture Ladder


Hogere Veiligheidskundige ondersteuning

ondersteuning


Milieuzorg

ISO 14001

milieumanagementsystemenHoe wij werken

Samen met de verantwoordelijke(n) binnen het bedrijf zetten we een efficiënt managementsysteem op of optimaliseren we het bestaande systeem.


Risico Inventarisatie

Opstellen en uitvoeren Risico Inventarisatie & Evaluatie, opstellen, implementeren en bewaken arbobeleid


Managementsysteem

Ontwikkelen van efficiënt managementsysteem of bestaande systeem optimaliseren


Audit & Certificering

Uitvoeren van audits en certificering door een Certificerende Instelling (Kiwa, DEKRA, Lloyd’s Register etc.)


Onderhoud

De omgeving waarin je werkt verandert continu. De bedrijfsprocessen zijn hierdoor continu aan veranderingen onderhevig. BEDON helpt je daarbij.

BEDON adviseert en begeleidt technische installatiebedrijven

Met onze nuchtere blik, doorzettingsvermogen en betrokkenheid geeft BEDON je duidelijkheid in kwaliteit- en arbo- managementsystemen