Skip to main content
  • 06 21 66 22 86

  • info@bedon.nl

 06 21 66 22 86    info@bedon.nl

BRL-K1405

Procescertificering Veiligheidsvoorzieningen
van voorzieningen in gebouwen

Over het certificatieschema

De beoordelingsrichtlijn is erop gericht instellingen te certificeren, die veiligheidsbeoordelingen van voorzieningen in woningen uitvoeren en op basis daarvan adviezen verstrekken over noodzakelijke aanpassingen aan die voorzieningen.
Het gaat hierbij om:

  • gasinstallatie;
  • drinkwaterinstallatie;
  • elektrische woninginstallatie;
  • verbrandingsluchttoevoer- en rookgasafvoersystemen;
  • brandveiligheid- en preventievoorzieningen.

Wie verwacht van jou dat je als bedrijf gecertificeerd bent?

Wooncorporaties zijn verantwoordelijk voor de meeste voorzieningen in de woningen. Zij kunnen belang hebben dat je als bedrijf in het bezit bent van BRL-K14015 procescertificaat Veiligheidsvoorzieningen van voorzieningen in gebouwen.

Persoonlijk bedrijfsbegeleidingstraject

Wij kunnen helpen bij het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem en het behalen van het bedrijfscertificaat. Wij stellen in overleg een passend handboek op en bieden ondersteuning bij de implementatie van de procedures binnen het bedrijf.